آدرس : مازندران شهرستان نکا خ راه آهن زینبیه آپارتمان نسیم ط۳ واحد۸

تلفن : ۰۱۱۳۴۷۲۱۷۲۵ – ۰۹۱۱۹۵۲۷۴۸۸

ایمیل : contact@narenjonline.ir

تلگرام : @NarenjOnline_ir

اینستاگرام : @Narenjonline